Aparaty USG

by

Aparaty USG wykorzystują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do tworzenia przekrojowych obrazów ciała. Pozwalają na przykład na wizualizację anatomii, a także patologii wątroby jak i woreczka żółciowego, śledziony, nerek, przestrzeni zaotrzewnowej, struktur naczyniowych jamy brzusznej, węzłów chłonnych.

Aparat USG składa się z następujących elementów: monitora, klawiatury, procesora, pamięci danych oraz sondy lub przetwornika. Przetwornik spełnia dwie funkcje: emituje fale dźwiękowe zwane jako echa o określonej częstotliwości oraz wychwytuje powracające echa o częstotliwościach zależnych od tkanek, przez które przechodzą fale. Fala dźwiękowa, która powraca do przetwornika, jest przetwarzana na postać cyfrową, po czym pojawia się na ekranie jako echo lub kropki. Obrazy są pozyskiwane w czasie rzeczywistym, a także można je pozyskiwać w dowolnej płaszczyźnie obrazowania. Ultradźwięki mogą być konwencjonalne w czasie rzeczywistym, lecz także dopplerowskie.

W badaniach naczyniowych z wykorzystaniem zjawiska przesunięcia Dopplera wykorzystuje się ultrasonografię dopplerowską. Ultradźwięki są tanie oraz łatwe do wykonania, można je przenosić w odległe miejsca, nie wykorzystują promieniowania jonizującego. Wynik badania zależy od operatora. Aparat USG Siemens jest znany ze swojej wysokiej jakości i rekomendowany przez wielu specjalistów. Ultrasonografia jest uważana za bardzo bezpieczną procedurę, przy minimalnych znanych skutkach ubocznych i braku ekspozycji na promieniowanie, co czyni ją szeroko stosowaną w opiece przedporodowej.

Jeżeli pragniesz zakupić aparat USG cena może cię zaskoczyć, ponieważ zaczyna się od kilku tysięcy złotych, kończy natomiast na kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysiącach, przez co kupno tego rodzaju aparatu USG może być uważane za inwestycję.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.