Przeglądy przeciwpożarowe – kiedy i co obejmują

by

Każdy budynek narażony jest na niebezpieczeństwo powstania pożaru. Niezależnie od tego, czy zawini przestarzała instalacja elektryczna, czy też czynnik ludzki – zadaniem systemu przeciwpożarowego jest odpowiednia reakcja, czyli poinformowanie o wybuchu pożaru oraz działania mające na celu jego ugaszenie. Rola urządzeń przeciwpożarowych jest niezwykle istotna, dlatego też ważne jest to, by działały bez zarzutu. Zapewni to systematyczne przeprowadzanie przeglądów i eliminacja powstałych awarii.

Co warto wiedzieć o przeglądach ppoż

Przegląd ppoż Warszawa jest obowiązkowy i musi być przeprowadzony zgodnie z przepisami. Rozpoczyna się od poinformowania lokalnej jednostki straży pożarnej o przeprowadzanych pracach przez techników ochrony przeciwpożarowej. Następnym krokiem są testy wszystkich elementów systemu ppoż. Obejmuje on:

  • Czujniki dymu i ciepła
  • Sygnalizatory
  • Czujniki przepływu
  • Moduły wejść oraz wyjść
  • Drzwi pożarowe
  • Klapy odcinające
  • Bramy napowietrzające
  • Gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Przegląd powinien być wykonany rzetelnie, a wszelkie nieprawidłowości uwzględnione w raporcie. Następnie należy ustalić jak najszybszy termin naprawy usterek zauważonych podczas testów. Prawidłowe działanie urządzeń przeciwpożarowych eliminuje niebezpieczeństwo dla osób znajdujących się w danym budynku, gdyby doszło do pożaru.

Częstotliwość wykonywania przeglądów

Prawo budowlane nakazuje, by takie kontrole były przeprowadzane co najmniej raz w roku, chyba że budynek jest o większej kubaturze, wówczas taki przegląd powinien być wykonywany dwa razy do roku. Przestrzeganie terminów jest obowiązkiem administratora lub właściciela budynku. Dodatkowo stan systemów przeciwpożarowych może być też sprawdzany przez Państwową Straż Pożarną. Pracownicy budynku, w którym przeprowadzany jest przegląd powinni zostać poinformowani o przeprowadzanych testach, zgłosić technikom wszelkie zauważone nieprawidłowości oraz być zaznajomieni z procedurami ćwiczeń przeciwpożarowych.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.