Na czym polega informatyka śledcza

by

Rola policjanta lub detektywa już dawno nie przypomina działań podejmowanych przez największych, literackich stróżów prawa. Dziś coraz większą rolę odgrywa informatyka śledcza, dzięki której można udowodnić przestępstwo praktycznie każdemu, kto dopuścił się go w przestrzeni Internetu i branży IT.

Definicja i założenia

Od strony teoretycznej informatyka śledcza to całość działań w przestrzeni cyfrowej, której zadaniem jest uzyskanie cyfrowych dowodów przestępstwa. W ramach tychże działań istnieje możliwość odzyskania np. zatartych wcześniej przez podejrzanego danych, które jednoznacznie wskazywałyby winę w toczącym się postępowaniu. Pomimo iż sfera ta jest w polskiej przestrzeni prawa karnego dosyć nowa, to jest ona traktowana na równi z innymi metodami śledczymi. Doświadczenie pokazuje bowiem, że coraz więcej przestępstw ma miejsce w przestrzeni Internetu. Nawiasem mówiąc, przestrzeń ta nie jest już tak anonimowa jak kiedyś.

Czynności z zakresu informatyki śledczej

Żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest informatyka śledcza, warto zapoznać się z częścią podejmowanych w jej ramach działań.

Dane i ich dostępność

Otóż rolą informatyka śledczego jest m.in. pozyskiwanie danych uprzednio skasowanych z dysku komputera, a także odzyskiwanie niektórych danych ukrytych. Należy pamiętać, że istnieją co najmniej trzy procedury kasacji plików (usunięcie, formatowanie, usunięcie z nadpisaniem), przy czym każda z nich cechuje się nieco inną metodą odzyskiwania danych. Zadaniem informatyka jest też chronologiczne ustalanie wszystkich czynności, jakie miały miejsce na danym komputerze. Na podstawie tych danych można np. sprawdzić, co osoba podejrzana robiła w interesującym śledczych momencie.

Uszkodzone nośniki

Zadaniem informatyka jest też odzyskiwanie danych z wcześniej zniszczonych (przypadkowo lub z rozmysłem) nośników. O profesjonalizmie specjalistów z tej dziedziny świadczy m.in. to, że są oni w stanie odzyskać dane z nadpalonych lub utopionych komputerów, komórek, tabletów i nośników danych. Co więcej, istnieje również możliwość ustalenia autora tychże danych, czasu ich zapisu i wielu innych, interesujących śledczych informacji.

Przestrzeń sieciowa

Technicy śledczy zajmują się również zdarzeniami, jakie miały miejsce w przestrzeni Internetu. W tym celu zyskują oni dostęp do zawartości kont (np. chmury) w celu zdobycia istotnych danych. Informatyka śledcza Kraków zajmuje się również odzyskiwaniem treści wykasowanych wcześniej wiadomości e-mail, a także odczytem historii, która – z różnych przyczyn – została przez użytkownika wykasowana.

Podsumowując, dobry informatyk śledczy potrafi ustalić wiele różnych danych dotyczących podejrzanego. I nawet, jeśli nie są one koronnym dowodem w sprawie, to i tak mogą być bardzo pomocne w ostatecznym ustaleniu sprawcy.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.