POPULARNE I PRZYDATNE W KAŻDEJ FIRMIE NARZĘDZIA ANALITYCZNE I RAPORTOWE

by

Dlaczego potrzebujemy narzędzi analitycznych i raportowych?

Wykorzystywane w biznesie dane pochodzą z rozmaitych źródeł i dotyczą bardzo różnych, odmiennych obszarów funkcjonowania organizacji; wszystkie jednak mówią nam o niej coś ważnego i zasługującego na uwzględnienie w naszych planach i strategiach. Liczne narzędzia analityczne i raportowe służą do wyciągania z danych tego co w nich istotne oraz do przekształcania ich w potrzebną przedsiębiorstwom wiedzę. Dzięki analizie biznesowej i raportom dowiadujemy się o stanie w jakim znajduje się nasza organizacja, jakie ma mocne, a jakie słabe strony, co należy rozwijać, a co poprawić. Zapewniają nam one również wgląd w codzienną „prozę życia” firmy. Jakie narzędzia analityczne i raportowe warto poznać i stosować? Przyjrzyjmy się kilku z najbardziej znanych.

  1. MS Excel:

Zacznijmy od Excela, produktu, którego nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. To jedno z najprostszych, a przy tym najpopularniejszych narzędzi analitycznych i raportowych – używa się go w firmach i instytucjach publicznych na całym świecie. Stworzony przez Microsoft arkusz kalkulacyjny pozwala na przedstawianie danych liczbowych w formie tabelarycznej, a obecne w nim liczne wbudowane formuły i funkcje umożliwiają tworzenie raportów, analiz, wykresów i wizualizację danych. Tworzone formuły są powielane półautomatycznie z zastosowaniem różnych wariantów adresowania; względnego, bezwzględnego czy mieszanego. Wykorzystywane w Excelu tabele przestawne filtrują, wybierają i przestawiają kolumny i wiersze z danymi dzięki czemu możemy je zobaczyć w innym układzie. Program posiada także możliwości z zakresu Business Inteligence. Do wykonywania takich zadań służą specjalne dodatki – Power Pivot pozwala wykonywać zaawansowane analizy danych i tworzyć ich rozbudowane modele, Power Query to technologia odnajdowania, łączenia i uściślania źródeł danych, a Power View umożliwia wizualizację danych przez interakcyjne wykresy, schematy, mapy i inne elementy wizualne. Poza nim Excel wykorzystuje także funkcyjny język wyrażeń i zapytań DAX (Data Analysis Expressions) przydatny m.in. w tworzeniu kolumn obliczeniowych oraz w innych zadaniach.

  1. MS Access:

MS Access jest wchodzącym w skład pakietu MS Office systemem obsługi relacyjnych baz danych. Za jego pomocą można tworzyć raporty z danymi pochodzącymi z bardzo różnych źródeł, takich jak Excel, MS Word czy pliki .txt. Program posiada swój własny wbudowany aparat bazy danych, którym jest MS Jet, pełniący funkcję wewnętrznej bazy danych. Do Accessa warto sięgnąć przy większych, bardziej złożonych, a także angażujących więcej osób operacjach, dla których Excel okazuje się za mały i niewystarczający. Obecne w MS Access kwerendy czyli zapytania wyciągają z bazy interesujące w danym momencie informacje co znacznie ułatwia i usprawnia pracę. Zaimplementowany w Accesie język programowania Visual Basic for Applications automatyzuje procesy oraz umożliwia dostosowywanie niestandardowych aplikacji do specyficznych potrzeb organizacji i jej klientów. Rezultaty pracy w MC Access oraz zgromadzone w programie dane można eksportować do Worda, PDF, Excela czy HTML. Przechowywane w MC Access dane zachowują bezpieczeństwo oraz spójność. Za pomocą bibliotek łączników Access można zintegrować z zewnętrznymi źródłami danych (np. MS SQL Server) – służy wtedy jako graficzny interfejs dla owych zewnętrznych źródeł.

  1. MS Power BI:

MS Power BI to usługa służąca do analizy biznesowej – podobnie jak MS Access, także MS Power BI jest wykorzystywany przy zadaniach zbyt dużych i rozbudowanych jak na możliwości Excela; przetwarzanie danych w tym programie jest szybsze niż w omówionym wcześniej arkuszu kalkulacyjnym, obsługuje on także dużo większe zbiory danych. Z usługi tej można korzystać zarówno jako aplikacji desktopowej jak i dostępnego online rozwiązania w chmurze. MS Power BI umożliwia wizualizowanie danych i udostępnianie szczegółowych informacji w organizacji bądź umieszczanie ich w aplikacji czy na stronie internetowej. Aplikacja pozostaje zintegrowana z wieloma innymi narzędziami, takimi jak SQL Server, programy pakietu Office, Google Analytics, MS Dynamics CRM, bazy danych Oracle, MySQL, PostgreSQL Power BI wykorzystuje te same dodatki co Excel – Power Query do zapytań, Power Pivot do modelowania danych, Power View i Power Map do analiz i prezentacji. Język DAX pozwala na doskonalenie modeli. Zapisane pliki z utworzonymi raportami posiadają rozszerzenie pbix. Power BI jest programem prostym w obsłudze, której da się szybko samodzielnie nauczyć – tworzenie rozbudowanych raportów jest możliwe już nawet po dwóch dniach korzystania z usługi.

  1. Crystal Reports:

Crystal Reports to narzędzie analityczne należące do firmy SAP, które służy do projektowania, tworzenia i publikowania raportów biznesowych. Można je podłączać do różnych źródeł danych – baz danych takich jak MS SQL Server, MS Access, MySQL, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych takich jak Excel czy plików XML – umożliwia to raportowanie danych z dowolnego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Crystal Reports jest narzędziem graficznym i wykorzystuje interaktywne wykresy, łączone ze sobą tabele i formatowanie warunkowe co zapewnia jasny i przejrzysty wgląd w potrzebne w danym momencie dane – czyni to program użytecznym nie tylko dla informatyków i programistów, ale także menedżerów, analityków, księgowych i wszystkich innych pracowników, którzy potrzebują dostępu do aktualnych danych. CR opiera się na własnym języku ze składnią BASIC, dysponuje także dynamicznie łączonymi bibliotekami. Crystal Reports to narzędzie łatwe w obsłudze, z prostym i intuicyjnym interfejsem oraz możliwością personalizowania języka raportów i dostosowywania ich do konkretnego użytkownika. W połączeniu z platformą BI Business Objects Crystal Reports może automatycznie generować raporty okresowe do popularnych formatów w rodzaju Excela i PDF-a, a także automatycznie dystrybuować je na adresy e-mail i serwery zewnętrzne.

Zdobądź nowe kwalifikacje.

Narzędzia analityczne i raportowe są potrzebne we wszystkich organizacjach, które w swojej działalności wykorzystują liczne i ważne dla biznesowego powodzenia dane – konkretny sektor czy obszar rynku nie ma tutaj znaczenia. Wymienione wyżej produkty służą do zaspokajania tych potrzeb i znakomicie sprawdzają się w takiej roli, ciesząc się uznaniem setek tysięcy użytkowników na całym świecie. Ich znajomość jest niezbędna by dobrze wykonywać zadania z tej dziedziny, lista występujących na rynku narzędzi analitycznych i raportowych jest jednak dużo dłuższa. Zachęcamy do poszerzania własnej wiedzy oraz umiejętności na tym polu https://www.altkomakademia.pl/kategorie-szkolen/analityczne-i-raportowe-narzedzia/.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.